• 2734
  • Hi-Furniture-Banner-web-0498
Tin nổi bật
Tin nổi bật
1. Thực hiện Đề án 04-ĐA/TU ngày 02 tháng 11 năm 2018 của Tỉnh ủy Vĩnh Long “về ...
Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long đã sắp xếp, cơ cấu lại các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở từ 10 phòng còn lại 8 phòng gồm: -Văn phòng; - Phòng Thanh tra; - Phòng Tổ chức cán bộ; - Phòng Kế hoạch - Tài chính; - Phòng chính trị tư tưởng; - Phòng Giáo dục Mầm non - Tiểu học; - Phòng Giáo dục Trung học - Giáo dục Thường xuyên; - Phòng Khảo thí và ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 5